Ytterligare information om fullmakten sommaren 2021

Ytterligare information
Kallelse till
extrastämma 23/8 – 2021
Helgesås Samfällighetsförening

Styrelsen skickade ut en kallelse till en extrastämma och en fullmaktblankett vid slutet av juni. Vi har fått några frågor och vill förtydliga vad som gäller.

Götebo ga5 är den förening som administrerar en väg i vårt område som heter ”Lottas kulle”. Lottas kulle tillhör inte Helgesås Samfällighetsförening. Götebo ga 5 vill, att Lottas Kulle införlivas i vår förening.

Om Götebo ga5 uppfyller två avgörande krav är styrelsen positiv till en införlivning. (Kraven är inte förhandlingsbara.) Götebo ga5 är positiva till kraven.

• Krav ett: Medlemmarna i Helgesås Samfällighetsförening får inga som helst kostnader i samband med övergången till vår förening. Det inkluderar en asfaltering av Lottas Kulle.

• Krav två: Innan en eventuell övergång ska Lottas Kulle asfalteras på ett sätt som motsvarar den standard som vi har på våra andra vägar.

Om ni har flera frågor om vad som gäller i ärendet får ni gärna höra av er till någon av de följande nedan! Vi förklarar gärna.

Malin Nyberg Helgesåsvägen 22 0734-630118
Kåre Winsnes Dämmet 20 0709-902004
Brian Fenn Lottas väg 39 0702-506014

Städdagen idag

Tack alla för en härlig städdag. Vilken uppslutning (rekord — 55 st.)! Och vilken engagemang hos alla. Det blev så bra. Speciella tack till Petra Götz och Malin Aspvid för fikat, Andreas Riksén för bullarna och styrelsen för allt jobb bakom.
Efteråt låg det kvar en Sandvik gren sax på marken som längtar att få komma hem. Den ligger kvar.

Nyheter

1. På den extra insatta stämma 25/11-2020 beslöt stämman att styrelsen fick förtroende att anlita Lantmäteriet att göra en ny förrättning. En ansökan om en ny förrättning skickades till Lantmäteriet vid slutet av 2020. Enligt Lantmäteriet finns det tyvärr just nu en väntetid på cirka sex månader innan Lantmäteriet tar upp ansökan.

2. På årsmötet 23/3-2021 bestämdes det att vägavgiften för medlemmarna kommer att kvarstå på samma nivå som förra året. Medlemmarna kommer att få vägavgiften hemskickad inom kort.

3. Städdagen kommer ju att äga rum 17/4 kl 10-12. Direkt efteråt har vi en fika hos Malin och Petra på Lottas väg 1. Välkomna!

Påminnelse

Hej!

Här kommer en påminnelse om att Helgesås Samfällighetsförening kommer att ha sin årsstämma nu på tisdag 23/3 kl 1900 i Hulanskolans matsal.

Ni som är medlemmar ska ha fått information i brevlådan om den. I informationen står det bland annat att på grund av pandemin så sker stämman igenom fullmakter, som ni ska ha fått med informationen.

Nedan ser ni informationen.

Om ni behöver en fullmakt så kan ni gå in här och skriva ut en.

I informationen står det också var man ska lägga sin fullmakt.

Det kommer att gå att observera årsstämman digitalt. Styrelsen kommer att lägga ut en länk till mötet på den här sidan och på Facebooksidan Vårt Vackra Öxeryd.

budget 2021

fullmakt-med-viljeyttring_v2 (2)

Förslag till dagordning årstämma 2021

kallelse årsstämma 2021

Valberedningens förslag 2021

verksamhetsberättelse 2021

Protokoll från Extrastämman 25/11-2020 – Ett förtydligande

I protokollet från Extrastämman 25/11 – 2020 står det, att man behandlade punkter 1,2,3,6, och 13 bara. Det stämmer. Anledningen är att våra stadgar, paragraf 16, säger att det är de punkterna man ska behandla på en extrastämma. Det är alltså inte konstigt, utan helt i sin ordning, att man bara ser 1,2,3,6,och 13 som punkter ifrån extrastämman och inte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, och 13.