Städdag 16:e april 2016

Vi kör städdag för Helgesås samfällighet lördagen den 16:e april 2016 kl 10 – 15

Samling på midsommarängen kl 10. Dagen pausas med lite grillning på ängen kl 12 för de som önskar. Föreningen bjuder på mat och öl