Ytterligare information om fullmakten sommaren 2021

Ytterligare information
Kallelse till
extrastämma 23/8 – 2021
Helgesås Samfällighetsförening

Styrelsen skickade ut en kallelse till en extrastämma och en fullmaktblankett vid slutet av juni. Vi har fått några frågor och vill förtydliga vad som gäller.

Götebo ga5 är den förening som administrerar en väg i vårt område som heter ”Lottas kulle”. Lottas kulle tillhör inte Helgesås Samfällighetsförening. Götebo ga 5 vill, att Lottas Kulle införlivas i vår förening.

Om Götebo ga5 uppfyller två avgörande krav är styrelsen positiv till en införlivning. (Kraven är inte förhandlingsbara.) Götebo ga5 är positiva till kraven.

• Krav ett: Medlemmarna i Helgesås Samfällighetsförening får inga som helst kostnader i samband med övergången till vår förening. Det inkluderar en asfaltering av Lottas Kulle.

• Krav två: Innan en eventuell övergång ska Lottas Kulle asfalteras på ett sätt som motsvarar den standard som vi har på våra andra vägar.

Om ni har flera frågor om vad som gäller i ärendet får ni gärna höra av er till någon av de följande nedan! Vi förklarar gärna.

Malin Nyberg Helgesåsvägen 22 0734-630118
Kåre Winsnes Dämmet 20 0709-902004
Brian Fenn Lottas väg 39 0702-506014