Påminnelse

Hej!

Här kommer en påminnelse om att Helgesås Samfällighetsförening kommer att ha sin årsstämma nu på tisdag 23/3 kl 1900 i Hulanskolans matsal.

Ni som är medlemmar ska ha fått information i brevlådan om den. I informationen står det bland annat att på grund av pandemin så sker stämman igenom fullmakter, som ni ska ha fått med informationen.

Nedan ser ni informationen.

Om ni behöver en fullmakt så kan ni gå in här och skriva ut en.

I informationen står det också var man ska lägga sin fullmakt.

Det kommer att gå att observera årsstämman digitalt. Styrelsen kommer att lägga ut en länk till mötet på den här sidan och på Facebooksidan Vårt Vackra Öxeryd.

budget 2021

fullmakt-med-viljeyttring_v2 (2)

Förslag till dagordning årstämma 2021

kallelse årsstämma 2021

Valberedningens förslag 2021

verksamhetsberättelse 2021