Vägarbete

Med start på måndag 16/12 kommer Lerums Kommun genom PEAB att åtgärda det vattenflöde som rinner från Helgesåsvägen ner mot Lottas väg(nedanför Lottas väg 40). Det innebär att vägen kommer att grävas upp och det blir stopp för fordonstrafik!

Avstängningen blir mellan Helgesåsvägen, Utmarksvägen och ”den sista biten av Lottas väg” och resten av Lottas väg. Precis nedanför Lottas väg 40 med andra ord.

Stoppet blir från kl 08:30-15:00 måndag 16/12 till senast torsdag 19/12. Ev behöver de fredagen också.  De kommer att arbeta varje dag mellan 08:30-15:00.

Vi är tacksamma för att kommunen åtgärdar de problem som uppstod i samband med att vatten och avlopp grävdes ner.

Fordon får parkeras längs vägkanten om det är nödvändigt men ta hänsyn till grannar så att inte deras in- och utfarter blockeras. Raksträckan mellan Lottas väg 6 och Lottas Kulle kan med fördel användas samt vid ängen. Respektera också att Räddningstjänst och ambulans måste kunna ta sig fram!

Vi får hjälpa varandra så hoppas vi på en snabb och bra åtgärd så att vi får bort vattenmassorna från vägen och korsningen.

Vid frågor kontakta ordförande för Helgesåsvägens Samfällighetsförening Brian Fenn på 0702-506014.

Med vänliga hälsningar

Helgesåsvägens Samfällighetsförening