Protokoll från Extrastämman 25/11-2020 – Ett förtydligande

I protokollet från Extrastämman 25/11 – 2020 står det, att man behandlade punkter 1,2,3,6, och 13 bara. Det stämmer. Anledningen är att våra stadgar, paragraf 16, säger att det är de punkterna man ska behandla på en extrastämma. Det är alltså inte konstigt, utan helt i sin ordning, att man bara ser 1,2,3,6,och 13 som punkter ifrån extrastämman och inte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, och 13.