Fullmakterna inför extrastämman

En påminnelse till medlemmar i Helgesås Samfällighetsförening: glöm inte att fylla i en fullmaktsblankett inför extrastämman den 23/8-2021.

Man lämnar blanketten sedan i ett av tre brevlådor: Malin Nyberg (Helgesåsvägen 22), Kåre Winsnes (Dämmet 20), eller Brian Fenn (Lottas väg 39).

Sista dagen att lämna in blanketterna är den 22/8-2021.

De tre kan också svara på frågor om ni har några. Malin: 0734-630118; Kåre: 0709-902004; Brian: 0702-506014.