Vinterväghållning

Hej

Vi har nu, efter att gjort en upphandling, träffat avtal med Dämmets Traktorservice, Kåre, om ett ettårigt avtal för snöröjning och sandning.

Avtalet är lika tidigare.
Vi hoppas på en inte allt för besvärlig vinter så att vi sparar pengar till ytterligare underhåll.
För övrigt önskar jag en fortsatt skön advent.

//Styrelsen genom Reino