Sopningen av våra vägar – 19/4

OBS!!
Helgesås Samfällighetsförenings vägar kommer att sopas på måndag 19/4 med början 12:30-13:00. Ni som vill ha lite extra fint kan förberedda för maskinerna. Det är viktigt att maskinerna kan komma åt alla delar av vägarna. Tack!